ReadyPlanet.com
dot
bulletQuality Of Material
bulletบริการเช่าสูทงานเลี้ยง เช่าสูทเจ้าบ่าว
dot
เช่าสูทราคาพิเศษ (Suit Sale)
dot
bulletขายสูทราคาพิเศษ (Suit Sale) ขายสูทลดราคา
dot
เช่าสูทแบบเช่าสูทมาใหม่
dot
bulletเช่าสูท เช่าสูทใหม่
dot
ร้านเช่าสูท เช่าสูท ตัดสูท
dot
bulletห้องวัดตัวเช่าสูท ตัดสูท
bulletตัดสูทใหม่ ซื้อสูท
bulletเช่าสูทสำเร็จรูป ตัดสูทสำเร็จรูป
bulletเช่าสูทรับปริญญา ตัดสูทรับปริญญา
bulletร้านเช่าสูท เช่าสูทผู้บริหาร ตัดสูทผู้บริหาร
bulletร้านเช่าสูท เช่าสูทงานเลี้ยง ตัดสูทงานเลี้ยง
bulletเช่าสูทเจ้าบ่าว เช่าสูทเพื่อนเจ้าบ่าว
bulletเช่าสูททักซิโด้-แบล็คไทล์
bulletเช่าชุดข้าราชการ เช่าชุดขาวปะแตน
bulletเช่าชุดขาวขอเฝ้า ตัดชุดขาวขอเฝ้า
bulletเช่าสูทนักศึกษา
bulletเช่าสูทแบบ Lady-boy
dot
ข่าวสารร้านเช่าสูท
dot
bulletโปรโมชั่นร้านเช่าสูท
dot
เตรียมตัวบัณฑิตชาย
dot
bulletเนคไทด์รับปริญญา
bulletรองเท้ากัด ทำไงดี
bulletการเลือกสูทตัวแรก
dot
เตรียมตัวบัณฑิตหญิง
dot
bulletถุงน่อง ถุงน่อง
bulletรองเท้าคัดชู หญิง
bulletเทคนิคการแต่งหน้า
bulletหน้าสวยและทรงผมรับปริญญา
bulletผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม
dot
Resume สมัครงาน
dot
bulletResume สมัครงาน update
bulletResume ภาษาอังกฤษ
dot
หลักสูตร MBA
dot
bulletMBA จุฬาลงกรณ์
bulletMBA ธรรมศาสตร์
bulletMBA เกษตรศาสตร์
bulletMBA ศรีปทุม
bulletMBA รังสิต
bulletMBA ม กรุงเทพ


เวบไซส์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อีเลคโทนิค กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
มีงานมาให้เลือก ใหม่ ๆ ทุกวันเลยจ๊ะ


MBA ธรรมศาสตร์

 

 

                        

 

                          ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา
                        รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
                        คณะพณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                       

                        คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัยด้านบริหารธุรกิจ
               ชั้นนำของประเทศไทย ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตร MBA 3 โปรแกรม คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA
               หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ XMBA และหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต หลักสูตร
               นานาชาติ MBA สาขาวิชาผู้ประกอบการสากล Global Enterpreneurship

               ทั้งนี้ การพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท ในอนาคตจะเน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากขึ้น เพราะหลักสูตรที่ให้ความรู้
               ทั่วไปไม่สามารถตอบสนองความต้องการตลาดแรงงานและผู้เรียนได้อีกต่อไป และมหาวิทยาลัยต้องมีจุดเด่นเฉพาะ
               ที่แตกต่างกัน

 

ชื่อหลักสูตร คุณสมบัตผู้สมัคร จุดเด่น / รายละเอียดหลักสูตร ค่าใช้จ่ายในการเรียน เวลาเรียน
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคค่ำ MBA

 

1.   สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
2.   มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
3.   มีผลคะแนนสอบ SMART II คะแนนขึ้นต่ำในแต่ละส่วน
      ต้องสูงกว่า 100 คะแนน และคะแนนรวามต้องไม่ต่ำกว่า 350 คะแนน
4.   มีผลคะแนน TU-GET หรือคะแนน TOEFL, IELTS
 

1.   มุ่งเน้นการผลิต ผู้บริหารมืออาชีพ และ เจ้าของธุรกิจ
2.   เน้นให้มีความสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับ ทุกสถานการณ์
3.   ศึกษาเกมส์จำลองธุรกิจ Intopia ซึ่งใช้ในมหาวิทยาลัยชั้นนำ
4.   มีโอกาสเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับ MBA ชั้นนำทั่วโลกกว่า 52 แห่ง
259,600 บาท เวลาเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี
ปีละ 3 ภาคการศึกษา
เรียนวันธรรมดา 18.00-21.00 น
และวันเสาร์หรืออาทิตย์เต็มวัน

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ด้านวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ
XMBA
 

 

1.   สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
2.   มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 8 ปี อย่างน้อย 5 ปีในด้านบริหาร
3.   อายุ 30 ปีขึ้นไป
4.   มีผลคะแนน TU-GET หรือ คะแนน TOEFL, IELTS
5.   ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ของ คณะพณิชยการศาสตร์และการบัญชี
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

1.   มุ่งเน้นให้มีตรรกะในการบริหาร และมีความสามารถในการตัดสินใจ
2.   การเรียนเน้นในกรณีศึกษา และสถานการณ์เหมือนจริงให้ตัดสินใจ
3.   เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์จากผู้บริหารธุรกิจจากบริษัทชั้นนำ
4.   ศึกษาและดูงานจากมหาลัยชั้นแนวหน้าและธุรกิจเอกชน ที่มีชื่อเสียง
434,700 บาท เวลาเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี
ปีละ 3 ภาคการศึกษา
เรียนวันพุธ 18.00-21.00 น
วันเสาร์ 9.00-18.00 น

 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาผู้ประกอบการสากล
International Program MBA

 

1.   สำเร็จปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
2.   มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
3.   มีผลคะแนนสอบ TU-GET ไม่ต่ำกว่า 550 หรือคะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550
      paper based test 213 computer based test และ 79-80 internet based test
      หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 
เน้นการดำเนินธุรกิจข้ามโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ เน้นให้นักศึกษามีความคิด
สร้างสรรค์ สามารถสร้างนวัตรกรรมในการทำงานและการสร้างธุรกิจของ
ตนเองในอนาคต หลักสูตรนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง TBS และมหาวิทยาลัย
Stanford สหรัฐอเมริกาในการแลกเปลี่ยนหลักสูตร คณาจารย์และนักศึกษา
ระหว่างกัน
นักศึกษาไทย 490,000 บาท
นักศึกษาต่างชาติ 570,000 บาท
 เวลาเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี
ปีละ 3 ภาคการศึกษา
เรียน จันทร-ศุกร์ 18.30-21.30 น
และวันเสาร์ อาทติย์
9.00-16.00 น 3-4 วัน/สัปดาห์
อาจารย์เป็นผู้กำหนด

 

 

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

 

ร้านสูทกิจการนิสิต เลขที่ 3/15 ซอยลาดพร้าว31 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจัตุจักร กรุงเทพ 10900. โทร. 02.511.2426   email : marhalai.com@gmail.com