ReadyPlanet.com
dot
bulletQuality Of Material
bulletบริการเช่าสูทงานเลี้ยง เช่าสูทเจ้าบ่าว
dot
เช่าสูทราคาพิเศษ (Suit Sale)
dot
bulletขายสูทราคาพิเศษ (Suit Sale) ขายสูทลดราคา
dot
เช่าสูทแบบเช่าสูทมาใหม่
dot
bulletเช่าสูท เช่าสูทใหม่
dot
ร้านเช่าสูท เช่าสูท ตัดสูท
dot
bulletห้องวัดตัวเช่าสูท ตัดสูท
bulletตัดสูทใหม่ ซื้อสูท
bulletเช่าสูทสำเร็จรูป ตัดสูทสำเร็จรูป
bulletเช่าสูทรับปริญญา ตัดสูทรับปริญญา
bulletร้านเช่าสูท เช่าสูทผู้บริหาร ตัดสูทผู้บริหาร
bulletร้านเช่าสูท เช่าสูทงานเลี้ยง ตัดสูทงานเลี้ยง
bulletเช่าสูทเจ้าบ่าว เช่าสูทเพื่อนเจ้าบ่าว
bulletเช่าสูททักซิโด้-แบล็คไทล์
bulletเช่าชุดข้าราชการ เช่าชุดขาวปะแตน
bulletเช่าชุดขาวขอเฝ้า ตัดชุดขาวขอเฝ้า
bulletเช่าสูทนักศึกษา
bulletเช่าสูทแบบ Lady-boy
dot
ข่าวสารร้านเช่าสูท
dot
bulletโปรโมชั่นร้านเช่าสูท
dot
เตรียมตัวบัณฑิตชาย
dot
bulletเนคไทด์รับปริญญา
bulletรองเท้ากัด ทำไงดี
bulletการเลือกสูทตัวแรก
dot
เตรียมตัวบัณฑิตหญิง
dot
bulletถุงน่อง ถุงน่อง
bulletรองเท้าคัดชู หญิง
bulletเทคนิคการแต่งหน้า
bulletหน้าสวยและทรงผมรับปริญญา
bulletผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม
dot
Resume สมัครงาน
dot
bulletResume สมัครงาน update
bulletResume ภาษาอังกฤษ
dot
หลักสูตร MBA
dot
bulletMBA จุฬาลงกรณ์
bulletMBA ธรรมศาสตร์
bulletMBA เกษตรศาสตร์
bulletMBA ศรีปทุม
bulletMBA รังสิต
bulletMBA ม กรุงเทพ


เวบไซส์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อีเลคโทนิค กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
มีงานมาให้เลือก ใหม่ ๆ ทุกวันเลยจ๊ะ


MBA รังสิต

 

                  มหาวิทยาลัยรังสิต     มหาวิทยาลัยรังสิต สร้าง LOVE OCEAN แนวคิดใหม่ในหลักสูตร MBA

 

            ดร กิตติพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต  ดร กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

                 ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต

 

มหาวิทยาลัยรังสิตเปิดสอนหัลกสูตร บริหารธุรกิจทั้งหมด 3 ที่ด้วยกัน คือ มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก มีหลักสูตร MBA สาขาวิชา การจัดการ
การตลาด การจัดการโลจิสติกส์ การเงินการลงทุน และธุรกิจอิเลคทรอนิกค์ ที่เปิดสอนเฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์ ภาคค่ำ
อีกแห่งที่ศูนย์ศึกษาวิภาวดี มีหลักสูตร Master of Management เน้นเพื่อผู้ประกอบการที่เปิดสอนถึง 2 ภาษา คือภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

ส่วนที่ศูนย์ศึกษาสาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดสอนหลักสูตร MBA 3 โปรแกรม ซึ่งมีความแตกต่างทางด้านเนื้อหา แบ่งตามความต้องการ
ของผู้เเรียน โดยมี ....

สำหรับ Love Ocean แนวคิดใหม่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นผู้สร้างขึ้น เพื่อปลูกฝังให้แก่ผู้เรียน MBA ได้ตระหนักในอีกแง่มุมหนึ่งของการ
บริหารธุรกิจที่ไม่ได้อาศัยความรู้ในการจัดการ การตลาด และการเงินเท่านั้น แต่ยังคงต้องใช้ใจในความรักในการดำเนินธุรกิจ ปรับทัศนะคติ
ในการมองลูกค้าด้วยความรัก ไม่ใช่เหยื่อเปรียบดังพ่อค้า แม่ค้า เป็นพ่อแม่ที่เป็นผู้ให้ความรัก และเปรียบลูกค้าเป็นลูกที่จะได้ความรักจาก
ผู้เป็นพ่อและแม่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นทิศทางใหม่ที่ผู้เรียนทุกคนต้องศึกษา และเรียนรู้ตลอดหลักสูตร

 

ชื่อหลักสูตร คุณสมบัติผู้สมัคร จุดเด่น / รายละเอียดหลักสูตร ค่าใช้จ่าย เวลาเรียน

 หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต MBA

1.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
2.  มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
หรือเกรดเฉล่ี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5
การคัดเลือกนักศึกษา 1. ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
2. การสอบสัมภาษณ์
 

เปิดสอนที่ศูนย์การศึกษาทั้ง 3 แห่ง
1. ม รังสิต เมืองเอก เปิดสอน 5 สาขาวิชา การจัดการธุรกิจ การตลาด
ธุรกิจอีเล็คทรอนิกส์ การเงินการลงทุน และ การจัดการโลจิสติกส์
2. ศูนย์ศึกษาวิภาวดี เปิดสอนหลักสูตร Master of Management ภาคไทย และอังกฤษ
3. ศูนย์ศึกษาสาทรธานี เปิดสอน 3 สาขาวิชา การจัดการธุรกิจ การตลาด การเงินการลงทุน
และ หลักสูตร MBA Management ภาควันอาทิตย์
 
 189,000 บาท จันทร์-ศุกร์
18.00-21.00 น
วันเสาร์ 9.00-19.00 น
 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต นักบริหาร
 MBA - Executive

1.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
2.  มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ป๊ หรือ
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5
การคัดเลือกนักศึกษา
1.  ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
2.  การสอบสัมภาษณ์
 
 เปิดสอนเฉพาะที่ศูนย์สาทรธานี
 
 239,000 บาท วันเสาร์ 9.00-19.00 น 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

 

ร้านสูทกิจการนิสิต เลขที่ 3/15 ซอยลาดพร้าว31 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจัตุจักร กรุงเทพ 10900. โทร. 02.511.2426   email : marhalai.com@gmail.com